Blodtype og farskap

Blodtype og farskap

Farskapstester før 1992 ble gjort ved å se på blodtype

Er blodtype en bra måte å avgjøre farskap på?

ABO-systemet

Det fins i hovedsak fire forskjellige blodtyper i AB0-systemet. Blodtypene er basert på de mulige kombinasjonene av allelene (genvarianter) som bestemmer A, B, AB og O. Noen ganger kan disse være med på å utelukke et farskap.

Kombinasjonene av disse vil vise hvilken blodtype vi faktisk har. Vi arver en kopi fra mor og en fra far. For å forstå hvordan blodtyper arves må vi skjønne forskjell på dominant og recessiv arv. Se også Ordforklaringer.

 • A er dominant overfor O
 • B er dominant overfor O
 • A og B er ko-dominante
 • O er recessivt

En vanlig blodtype-analyse viser hvilken blodtype personen har, A, B, AB eller O. Den forteller ikke hvilken genotype personen har, altså om man bærer recessive O.

 • Blodtype AB er alltid genetisk AB
 • Blodtype A kan være genetisk AA eller AO
 • Blodtype B kan være genetisk BB eller BO
 • Blodtype O er alltid genetisk OO (O-allel blir ofte vist som 1 i rapporter)

Eksempler

I en gammel farskapssak der mor er O og barnet er O så må barnet ha arvet en O fra begge foreldre, siden alle med blodtype O er genetisk OO. Far må derfor ha minst en kopi av O. Far kan da være AO, BO, eller OO. Den eneste blodtypen som kan utelukkes for far er AB.

Et annet eksempel: Mor er blodtype O og barnet er blodtype A. Barnet må derfor ha arvet en kopi av O fra sin mor, og en kopi av A fra far. Far kan derfor være enten blodtype A eller AB. Menn med blodtype O eller B kan utelukkes.

Case: Mor er blodtype A, og bærer av O, altså genotype AO. Far er blodtype B, og bærer av O, altså genotype BO. De får fire barn, som alle arver ett allel fra far, og ett fra mor:

 • eldstemann arver A fra mor og B fra far og blir AB
 • andremann arver A fra mor og O fra far og blir A
 • tredjemann arver O fra mor og B fra far og blir B
 • yngstemann arver O fra mor og O fra far og blir O

Blodtype til å bestemme farskap er altså en svært begrenset metode.

Hvor vanlige er de forskjellige blodtypene?

 • Blodtype A: 49 %
 • Blodtype O: 39 %
 • Blodtype B: 10 %
 • Blodtype AB: 4 %

Rhesus-faktor er et annet system

Dette er enklere: enten har man faktoren og er Rh-positiv, eller så har man den ikke og er Rh-negativ. Negativt er recessivt mot positiv, altså har alle som er Rh- to alleler for dette, og har arvet en fra hver av foreldrene. Siden det er recessivt kan det hende begge foreldre er Rh+ men bærere av Rh-, så test av blodtype alene vil ikke være så opplysende i en farskapssak.

Flere faktorer enn bare ABO og Rh:

I perioden fram til 1970 ble nye blodtype-, serumtype-, enzymtype-, og vevstypesystemer beskrevet (serologiske analyser). Til sammen ga bruken av de ulike serologiske analysene en sannsynlighet på 95 prosent for å kunne utelukke farskapet for en mann som feilaktig var  oppgitt som barnefar. (NOU 2009)

Om du har resultater fra en farskapssak fra før 1992 så bør altså gyldigheten sjekkes, og antagelig DNA-testes igjen for sikkert resultat.

Lenker og kilder

«NOU 2009:  5: Farskap og annen morskap» (PDF til nedlasting)

Røde Kors: Gi blod

Store Norske Leksikon om blodtype

NHI om blodtype

Blood groups, Wikipedia (engelsk) – forteller også om andre blodgrupperingssystemer

 

Legg igjen en kommentar