Kategori: <span>ukjent far</span>
Featured

Finne far utenfor Norden?

Å finne far utenfor Norden har flere utfordringer

Slike saker skiller seg betraktelig fra å lete opp ukjent far innen Norden, og også innen Nordvest-Europa. Tilsvarende om man som utenlandsadoptert søker å spore opp biologisk opphav.

Hvorfor er det vanskelig?

Årsaken til dette er todelt:

Å spore opp ukjent opphav gjennom genetisk genealogi består nemlig av en kombinasjon av to metoder:

DNA-treff og slektsforskning på nett

1. DNA-treff

far utenfor Norden ser ut over åpent landskapFor å få DNA-treff er man avhengig at av noen man er i biologisk slekt med har testet seg, slik at laboratoriene kan analysere grad av slektskap mellom dere.

Størstedelen av folk som har test i de fire store databasene er bosatt i nordvestlige Europa og Nord-Amerika. USA har desidert størst antall testede, mens de nordiske landene Norge, Sverige og Finland har en stor prosent testede relatert til folketall. Hvis de ukjente man søker har opphav i disse områdene, er det dermed god sjanse til å få DNA-matcher å jobbe ut fra.

Om biologisk familie er fra land og områder der omtrent ingen har DNA-test, så vil DNA-testingen bare sjelden kunne gi endelige svar, utover analyse av «etnisk opphav», basert på referansepopulasjoner og sammenligning med andre testede i databasen. Se også utfordringene med Krigsbarn og tysk opphav.

Diaspora – utvandret befolkning – kan være til stor hjelp til å løse saken, dersom slekt av biofar har emigrert til f eks USA, og har testet seg. Som utenlandsadoptert kan man oppleve at det er andre adopterte fra samme land man får treff med – noen har funnet søsken på den måten.

Metoden er å kartlegge de personer man har gode treff med, sette opp deres anetrær, og slik sirkle inn hvor felles biologisk opphav kan finnes. Da er man avhengig av metode 2: slektsforskning.

2. Slektsforskning på internett

I noen land som Norge og Sverige er det sterke tradisjoner for å vite mye om slekt, og svært mye har vært dokumentert tilbake i hundrevis av år. I tillegg er store mengder kildemateriale digitalisert og ligger lett tilgjengelig på nettet. Slektsforskning for å spore opp biologisk familie ut fra slektstrærne til DNA-treff er dermed både mulig og ikke så ekstremt vanskelig, bare arbeidskrevende. For mange i vestlige land er det også blitt vanlig å legge ut sine slektstrær åpent på nett gjennom tjenester som Geni, Ancestry, FamilySearch, og dette letter letingen betraktelig.

Hvis ukjent far er fra land eller områder der det ikke fins tradisjon for slektsforskning, og dermed heller ikke kilder og slektstrær på nett å lete i, så blir jakten vanskelig. Noen land har kildemateriale bare i fysiske og ofte lukkede arkiver, ikke offentlige digitaliserte kilder på nett slik vi i Norge har i Digitalarkivet og svenskene i flere arkivsystemer.

Gravingen etter informasjon inkluderer også mange andre kilder på nett i mer tradisjonelt research- og detektivarbeid, noe som også er mye vanskeligere i land og områder der digitalisering er mindre vanlig, færre kilder fins på nett, og der færre bruker sosiale medier og legger igjen spor.

Umulig case?

Om man søker biologisk far eller biologisk slekt utenfor Norden, enten som utenlandsadoptert eller med biologiske far fra land og områder der få eller ingen har DNA-testet seg, er altså sjansene for å spore dem opp via DNA-testene lavere enn om man har nordisk opphav. Likevel er det flere og flere som tester seg, overalt i verden, så sjansene for at det skal dukke opp gode treff øker hele tiden.

Ikke gi opp!

For å øke sjansen for treff så bør du ha test i alle fire testselskap

 • Kjøp test hos Ancestry og 23andMe

 • Overfør deretter rådata til FTDNA og MH

 

Featured

Blodtype og farskap

Farskapstester før 1992 ble gjort ved å se på blodtype

Er blodtype en bra måte å avgjøre farskap på?

ABO-systemet

Det fins i hovedsak fire forskjellige blodtyper i AB0-systemet. Blodtypene er basert på de mulige kombinasjonene av allelene (genvarianter) som bestemmer A, B, AB og O. Noen ganger kan disse være med på å utelukke et farskap.

Kombinasjonene av disse vil vise hvilken blodtype vi faktisk har. Vi arver en kopi fra mor og en fra far. For å forstå hvordan blodtyper arves må vi skjønne forskjell på dominant og recessiv arv. Se også Ordforklaringer.

 • A er dominant overfor O
 • B er dominant overfor O
 • A og B er ko-dominante
 • O er recessivt

En vanlig blodtype-analyse viser hvilken blodtype personen har, A, B, AB eller O. Den forteller ikke hvilken genotype personen har, altså om man bærer recessive O.

 • Blodtype AB er alltid genetisk AB
 • Blodtype A kan være genetisk AA eller AO
 • Blodtype B kan være genetisk BB eller BO
 • Blodtype O er alltid genetisk OO (O-allel blir ofte vist som 1 i rapporter)

Eksempler

I en gammel farskapssak der mor er O og barnet er O så må barnet ha arvet en O fra begge foreldre, siden alle med blodtype O er genetisk OO. Far må derfor ha minst en kopi av O. Far kan da være AO, BO, eller OO. Den eneste blodtypen som kan utelukkes for far er AB.

Et annet eksempel: Mor er blodtype O og barnet er blodtype A. Barnet må derfor ha arvet en kopi av O fra sin mor, og en kopi av A fra far. Far kan derfor være enten blodtype A eller AB. Menn med blodtype O eller B kan utelukkes.

Case: Mor er blodtype A, og bærer av O, altså genotype AO. Far er blodtype B, og bærer av O, altså genotype BO. De får fire barn, som alle arver ett allel fra far, og ett fra mor:

 • eldstemann arver A fra mor og B fra far og blir AB
 • andremann arver A fra mor og O fra far og blir A
 • tredjemann arver O fra mor og B fra far og blir B
 • yngstemann arver O fra mor og O fra far og blir O

Blodtype til å bestemme farskap er altså en svært begrenset metode.

Hvor vanlige er de forskjellige blodtypene?

 • Blodtype A: 49 %
 • Blodtype O: 39 %
 • Blodtype B: 10 %
 • Blodtype AB: 4 %

Rhesus-faktor er et annet system

Dette er enklere: enten har man faktoren og er Rh-positiv, eller så har man den ikke og er Rh-negativ. Negativt er recessivt mot positiv, altså har alle som er Rh- to alleler for dette, og har arvet en fra hver av foreldrene. Siden det er recessivt kan det hende begge foreldre er Rh+ men bærere av Rh-, så test av blodtype alene vil ikke være så opplysende i en farskapssak.

Flere faktorer enn bare ABO og Rh:

I perioden fram til 1970 ble nye blodtype-, serumtype-, enzymtype-, og vevstypesystemer beskrevet (serologiske analyser). Til sammen ga bruken av de ulike serologiske analysene en sannsynlighet på 95 prosent for å kunne utelukke farskapet for en mann som feilaktig var  oppgitt som barnefar. (NOU 2009)

Om du har resultater fra en farskapssak fra før 1992 så bør altså gyldigheten sjekkes, og antagelig DNA-testes igjen for sikkert resultat.

Lenker og kilder

«NOU 2009:  5: Farskap og annen morskap» (PDF til nedlasting)

Røde Kors: Gi blod

Store Norske Leksikon om blodtype

NHI om blodtype

Blood groups, Wikipedia (engelsk) – forteller også om andre blodgrupperingssystemer

 

Featured

TV-dokumentarer om ukjent opphav

Dokumentarer å lære av

DNA-slektsforskning er ikke alltid lett å forstå. Det er heller ikke alltid lett å sette seg inn i situasjonen til mennesker som har ukjent opphav, og det sterke behovet man har for å kjenne sin biologiske bakgrunn.

Svensk og dansk TV har i år laget flere dokumentarer som belyser problemstillingene, og viser oss hva DNA-tester for slekt kan hjelpe oss med. De gir innsyn i hvordan jakten oppleves for de som leter, og hvor viktig det er å få vite sannheten. Programmene demonstrerer også metodene vi DNA-detektiver anvender for å spore opp de ukjente biologiske fedre og donorer.

Genjägarna (SVT)

Genjägarna løser saker med ukjent opphavSvensk TV har laget en TV-serie i fire deler der DNA-slektsforskere hjelper til med å lete opp ukjente fedre.

Genjägarna i fire episoder går gjennom fire saker. Vi følger Delise, Björn, Anna og Syrené, som alle får hjelp til å spore opp sitt biologiske opphav. Delise og Anna har alltid hatt «fader okänd», og DNA-detektivene sporer opp hvem deres biologiske far er. Anna er donorbarn, og siden hun er født etter 1985 har hun etter svensk lov rett til å få vite navn på sin donor. Det viser seg at det ikke er så lett likevel, og DNA-detektivene hjelper henne. Syrené fikk som tiåring vite at pappaen hun hadde vokst opp med ikke var hennes biologiske far, og at denne faren var drept! DNA-detektivene løser saken for henne.

Lær deg mer

Det er også laget fire ekstraepisoder:

«Genjägarna: Lär dig mer» forklarer mer i detalj om metodene som anvendes. Disse episodene er på ca 15 minutter, og Peter Sjölund går gjennom forskjellige problemstillinger. Hver episode har et case som gjennomgås, og Peter viser hvordan ukjent opphav løses.

Alle episodene er tilgjengelige for seere også utenfor Sverige, og anbefales sterkt for dem som selv leter eller har kommet bort i slike saker – her er det mye å lære.

Sveket mot donatorbarnen (SVT)

dokumentar om donorbarn med ukjent opphav Uppdrag Gransking har laget en dokumentar der Anna fra episode 3 i Genjägarna også er med. De ser på sviket overfor donorunnfangede barn.

Barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav står sterkt i Sverige, og donorbarn unnfanget etter 1985 har rett til å få navn og informasjon om sin donor når de selv blir gamle nok. Likevel oppdages dessverre at informasjon mangler. Det verste de finner er at det også har foregått direkte svindel: Menn som har vært inne på fertilitetsklinikkene for hjelp med å få barn med sin kone, har helt uten viten fått sin spermaprøve misbrukt og anvendt til inseminasjon av andre barnløse.

DNA-testene for slekt avslører slike tilfeller, og sporer opp korrekt donor, biologisk far.

Oppdatert 11. mars 2023:

Uppdrag Gransking SVT har laget enda en episode der de graver i donator-juks.

Min hemmelige familie (DR)

Danskene har også laget TV-serie om donorbarn. Danmarks Radio DR, har produsert en dokumentarserie i fire deler, der de tar for seg livene til noen av de mange donorunnfangede via danske klinikker. Danske fertilitetsklinikker har i mange tiår tilbudt behandling med sæd fra anonym donor, til kvinner over hele verden.

Serien følger flere donorunnfangede og deres reise gjennom DNA-testing og oppdagelse av mange halvsøsken rundt omkring i verden.

Bare den første episoden fins tilgjengelig på nett utenfor Danmark. Den ligger ute til 16. juni 2024.

Alle disse TV-dokumentarene tar opp viktigheten av DNA-testene for slektsforskning, som i de fleste av sakene er det eneste som kan gi svar på det biologiske opphav til personen som leter og vil ha sannheten.

Featured

– men hva med mor?

Hvorfor opplever så mange at mor ikke kan gi dem svar?

I saker med ukjent far er det svært vanlig at mor ikke vil eller kan oppgi opplysninger eller rett navn på far. For hemmelige adopsjoner er også ofte far ukjent, og i noen tilfeller er også mor ukjent, med manglende, feil eller falskt navn i adopsjonspapirene.

I papirene til barnet kan vi møte på:

 • ukjent far, ingen oppgitte navn
 • feil oppgitt far, oppgitt navn er galt og gir ikke treff i en farsskapstest
 • falskt navn er oppgitt, person som ikke fins i noen register, gjelder både mor og far
 • ingen opplysninger overhodet

I alle slike tilfeller er DNA-metoden det eneste som kan gi svar om biologisk opphav.

Hvorfor lyver mor?

Jeg har støtt på mange veldig rare bortforklaringer til at mor ikke kan eller vil fortelle. Noen ganger er det bevisste løgner fra mors side, andre ganger det at hun selv ikke vet, ikke er sikker, eller at hun er traumatisert og forsøker fortrenge. Den vanligste årsaken er rett og slett skammen.

 • Skammen over å ha hatt seksuelt forhold uten å være gift
 • Skammen over å ha vært utro
 • Skammen over å være forført av en casanova-type
 • Skammen over å ha blitt gravid ruspåvirket
 • Skammen over å ha hatt mange seksualpartnere på kort tid
 • Skammen over å ha blitt gravid etter vold og overgrep

Kvinner født 1930-1960 (som er det vanligste for sakene jeg har hatt) vokste opp med at det å få barn utenom ekteskap var skam og synd. Da de ble gravide og enten bortadopterte barnet eller giftet seg med en annen mann som påtok seg farskapet, så ble løgnen en ren overlevelsesstrategi, kanskje mest for seg selv, slik at de til slutt trodde på dekkhistorien. Pyntehistorien ble sannere og sannere for hver gang den ble tenkt på eller fortalt. I noen tilfeller er løgn eller fortielse en måte å skåne barnet på. For andre handler tausheten om ikke såre ektemann og familien.
mor og barn

Utroskap er også en av årsakene til feil oppført far. Dersom mor er gift, vil ektemannen automatisk føres opp som far i papirene, pater est-regelen. Det må reises farskapssak for å endre juridisk far.

For noen mødre som ikke vil fortelle kan det ha vært rus i bildet og perioder med utsvevende liv og mange seksualpartnere. Enda verre er det for kvinner som har opplevd alvorlig vold, overgrep og voldtekt, og har nok med å forholde seg til traumene dette har gitt henne.

Når man vet hvor enorm belastning det kunne være å få et barn utenfor ekteskap, så må man være overbærende når det gjelder disse mødrenes historie. For den som leter etter ukjent opphav, spesielt adopterte som kanskje fra før har en følelse av å ha blitt forlatt, så vil mors løgner kunne føles som dobbelt svik. Det kan være vanskelig å tilgi. Noen velger å bryte kontakten med biologisk mor. Kanskje kan det likevel være litt hjelp i hvert fall forstå hennes vanskelige valg i en tung situasjon,enten hun fortier sannheten og bare er taus, eller hun har fortalt historier som ikke er sanne.

Det betyr også at man i en sak der man leter etter ukjent far, så kan man ikke ta for gitt at det mor har oppgitt i saken stemmer med virkeligheten. I noen saker har barnet og medhjelpere brukt store ressurser, tid og penger, på å prøve spore opp far eller mor ut fra falske opplysninger og dekkhistorier. DNA-testing først som sist vil avsløre løgnene og føre jakten inn på rett spor.

Featured

Endelig rett far

Endelig visshet om rett far

Kjell Torstein Hagen er kjent for mange etter å ha stått frem med sin historie i media. Etter mange års leting har han endelig fått bekreftet hvem som er rett far. Han vil gjerne dele sin historie med andre:

Bakgrunn

Kjell Torstein hadde en vanskelig oppvekst med turbulente familieforhold. Fra konfirmasjonsalder og i flere år var han rusavhengig og levde på gata i Oslo. Viljesterk som han er kom han seg av egen hjelp ut av rusproblemene, og har flyttet tilbake til hjembygda der han er i full jobb og aktiv i politikk og samfunnsliv. Han var i 2016 også intervjuet som gjest i God Morgen Norge på TV2 der han fortalte om sin bakgrunn.

I alle år gjennom oppveksten følte Kjell Torstein at noe ikke stemte helt. Etter en krangel innrømte moren at faren han hadde vokst opp med ikke var biologisk far, og bare far til de yngre søstrene. Farskapstest ble tatt, også av en annen navngitt mann som kunne vært far, men ingen av testene viste at noen av disse kunne være Kjell Torsteins biologiske far.

Etter dette bestilte Kjell Torstein i stedet DNA-tester for slektsgranskere, som analyserer en mye større del av DNAet, og hvor man blir sammenlignet med alle andre som har testet i samme database. En farskapstest sammenligner bare de to personene som testes i saken, og ikke noen andre, så den hjelper ikke i letingen. Hvordan skal man finne ukjent far?

Det ble tatt FamilyFinder og Y-DNA-test hos FTDNA, og test hos MyHeritage. Det ble også tatt tester hos MyHeritage av Kjell Torsteins mor, hans ene søster, og ene datter, for sammenligninger.

I juni 2018 sto han fram i bloggen til MyHeritage og fortalte sin historie.

I september 2019 begynte jeg bistå Kjell i å se på treff og forsøke komme videre i jakten på biologisk far.

Treff, tolkning og leting

Trefflisten til Kjell Torstein på MyHeritage viste over 12 000 treff. Mor og datter var de som kom fram øverst på listen, som de nærmeste:

Mor og datter vises i trefflisten

Hvordan skal man lese trefflisten?

Det viktigste å se på er delt cM. cM står for centiMorgan og er en enhet for å vise grad av slektskap for to testede personer. I figurene har jeg markert disse med en blå ring rundt.

Erfarne slektsforskere som har holdt på med genetisk genealogi i mange år, har satt sammen en nyttig tabell som viser variasjonen i cM for forskjellige slektskap. Den er det viktigste redskapet for å finne ut hvor treffpersonene passer inn i slektstreet. Tallene viser gjennomsnittlig/vanlig delt cM, og spennet, variasjonen, i cM for ethvert slektskap. Tabellen kan også brukes som online kalkulator, les mer i artikkelen «Systematisk arbeid med treff«.

DNA Painter – Shared cM Project

Vi ser i trefflisten til Kjell Torstein, over, at mor og datter har cM på omkring 3500, som stemmer for foreldre-barn-relasjon – «Parent» og «Child» i tabellen.

Testen til søsteren har derimot bare 1755,2 cM i delt DNA, og dette bekreftet at hun måtte være halvsøster i stedet for helsøster: Tabellen til DNA Painter viser «Sibling 2209-3394 cM», altså at et helsøsken vil ha minst 2209 cM felles. Halvsøsken, «Half Sibling» ar derimot mellom 1317 og 2312 cM felles, gjennomsnittlig 1783 cM, og det stemmer veldig godt med treffet for søster. Halvsøster hadde også fullt treff med deres felles mor, så testen viser dermed at de to har forskjellig biologisk far.

Halvsøster i trefflisten

MyHeritage viser også felles treff, når man bruker funksjonen «Undersøk DNA-treff». Den viser at halvsøster og Kjell Torstein har samme grad av slektskap til mor, og altså har samme mor.

Klikk på «Undersøk DNA-treff» viser hvem man har som felles treff

Det som er ekstra viktig å se på her er at det laboratoriene oppgir som «estimert slektskap» er mindre nøyaktig enn DNA Painter-tabellen. Bruk bare cM og DNA Painter tabellen/kalkulatoren når du leter etter slektskapsgrad, og se bort fra det som er oppgitt som «estimert» i listen. Estimatet kan nemlig også finne på ta hensyn til hva som er lagt inn i slektstreet, og det trenger jo ikke stemme. cM er derimot eksakt og pålitelig.

 

Søken etter far

Torstein er født i 1971, hans mor i 1947, og vi antok at far måtte være født en gang mellom 1943 og 1951. For å finne far måtte vi da se på Kjell Torsteins treff som ikke var i slekt med hans mor. Det er alltid en stor hjelp når man leter etter ukjent far, om man har test fra mor også, til å skille vekk slektninger på morsiden. Dersom mor ikke er tilgjengelig for test, så vil halvsøsken med samme mor være et alternativ.

Da var det bare å begynne se på treff som ikke var i slekt med mor. I listen da fant vi et treff på 199,1 cM, med en amerikansk kvinne.

Vi plottet inn 199,1 cM i DNA Painter-kalkulatoren. Da blir bare de mulige slektskapsforhold uthevet, så man lettere kan se mulighetene.

Mulige slektskap med amerikansk kvinne

Kvinnens alder kom frem i opplysningene, og hun er født i 1954. Dermed kunne jeg krysse vekk noen av slektsrelasjonene som ville gitt umulige aldersforskjeller. Den aller mest sannsynlige grad av slektskap var ut fra cM at kvinnen var tre- eller firemenning med Kjell Torstein eller hans far, men andre tilsvarende grader av slekt var også mulig. En tremenning er en person man deler oldeforeldre med, firmenninger deler man tippoldeforeldre med.

Dette var det beste treffet, og vi hadde en god del flaks. Testen til kvinnen var tilknyttet en slektning av henne på morsiden, og treet som var lastet opp der viste at det ikke fantes noe skandinavisk. Treet viste bare navn på kvinnens avdøde far, men ikke mer bakover på hennes farsside. Man kan sende meldinger direkte til treffpersoner inne på MyHeritage, men ofte leser ikke folks disse.

I stedet fant vi fram til damen på Facebook, og Kjell Torstein sendte henne en melding der, og spurte om eventuelt norsk opphav. Hun svarte og kunne bekrefte at hun hadde norsk bestemor – altså farmor – men at hun ikke kjente til pikenavnet hennes ennå. Ingenting i opplysningene vi hadde, eller DNA-analysen og treffene, tilsa at Kjell Torsteins far ikke skulle være skandinavisk, så dermed ble det viktig å finne ut av farmoren til den amerikanske kvinnen. Med bare én nordisk besteforelder, og antagelsen om at forbindelsen fantes der, så var bare en fjerdedel av anetreet hennes relevant for jakten vår.

Siden den amerikanske kvinnen selv hadde lite informasjon, så måtte jeg bruke tradisjonelle slektsforskermetoder og vanlig research for å klare spore opp mer om den norske farmoren.

Det er mange som legger ut det meste av sin slekt åpent på nettet, og via slektssteder som MyHeritage, Ancestry, Geni og FamilySearch kan man søke i avdøde personer i folks slektstrær. I tillegg har disse nettstedene lenker til en del kildemateriale som er svært nyttig og nødvendig når man skal lete utenfor Norge. Med navn på faren og gift navn på farmoren fant jeg ut at farmor var født i Halden i 1892, av svenske foreldre, og opprinnelig het Karlsen. Farmoren hadde tre søsken, der en eldre søster også emigrerte, en yngre bror hadde vært krigsseiler og døde ung uten etterkommere. En eldre bror kalt Kolbjørn født 1890 og død 1963 var gift og bosatt i Halden, og kunne derimot være aktuell forbindelse videre.

Kunne Kolbjørn ha mannlig etterkommer innen alderspennet til å være Kjell Torsteins biologiske far? Han hadde to døtre, der den eldste ble gift i Drammen og hadde en sønn født i 1949, og den andre gift og etter hvert flyttet til Trondheim, og med to sønner født henholdsvis 1950 og 1955. Den yngste av disse ville vært bare 14 år da Kjell Torstein ble til, og vi anså at han var for ung til å være aktuell.

Vi hadde altså ganske raskt kommet fram til en familie med to mulige fettere som farskandidater for Kjell. Den ene av disse fetterne fikk vi etter hvert vite at hadde flyttet utenlands for mange år siden, Den andre av disse fant vi dødsannonse på, han døde i en ulykke i 2008. Mest mulig av slektstrærne til begge fetterne ble kartlagt så langt det gikk. Trefflisten til Kjell Torstein inneholdt også et litt svakere treff på 83,4 cM, firemenningnivå, med en tenåring, som kun var i slekt med den ene av farskandidatene. Dette kunne tyde på at vi hadde en svært god kandidat.

For begge fetterne fant vi mulige slektninger som hadde profil på Facebook, og etter litt forsiktig kontakt med søsteren til den avdøde kandidaten, så sa hun seg villig til å ta en DNA-test hos MyHeritage, som kunne vise oss hvem av disse to som var mest sannsynlig, og bekrefte eller avkrefte. DNA-sett ble oversendt henne, og i november 2019 kom resultatet.

De to deler 1784,1 cM. DNA Painter-kalkulatoren ga da disse mulige slektskapforhold (se figur), og de som var umulige ut fra alder (hun er født 1960) ble krysset vekk. Et av de sannsynlige slektskap viste at Kjell Torstein og kandidatens søster kunne være tante-nevø. Det stemte perfekt med at kandidaten var far. Den andre kandidaten ble da også uaktuell ut fra hvor nært denne damen er i slekt med Kjell Torstein.

Mulige slektskap med kandidatens søster

Da hadde vi fått bekreftet at den avdøde mannen faktisk måtte være rett far, både gjennom å kartlegge mulighetene, utelukke en annen kandidat, selve DNA-treffet med søsteren, Kjells tante, og også at vi fikk bekreftet informasjon om at farskandidaten hadde jobbet i området der Kjells mor befant seg på den tiden. Den amerikanske damen er altså tremenning med Kjell Torsteins far og nyfunnet tante.

slektskap cM med Kjell Torstein
mor 3541,9
datter 3535,1
halvsøster 1755,2
amerikansk dame (fars tremenning) 199,1
tante 1784,1
tenåring (firmenning) 83,4

I juni 2020 fikk Kjell Torstein dom på at biologisk far også nå er registrert som juridisk far, etter rettsmedisinsk test av mor, fars søster og han selv, som da viser korrekt far.

MyHeritage-bloggen omtaler saken her.

Saken er løst, og Kjell Torstein har endelig fått svar på hvem som er rett far.