BergeGenetics

Finne ukjent far

Hvordan finner man ukjent far ved hjelp av DNA-slektsforskning?

Flere barn enn tidligere fødes i dag med ukjent biologisk far. DNA-slektsforskning kan hjelpe deg spore biologisk opphav. Trenger du hjelp fins erfarne DNA-detektiver.

  1. Bakgrunn
  2. Testing
  3. Når testen er klar

Kortversjon – hvordan spore opp ukjent far:

  • Test og overfør så ditt DNA fins i flere databaser
  • Kartlegg dine nærmeste treff på farsiden (sil vekk de som er felles med mor) og lag anetrær for dem
  • Grupper treffene i klynger og finn felles anepar for hver klynge
  • Lag etterkommeroversikter for aneparene, så komplette som mulig
  • Finn alle aktuelle menn i etterkommeroversikten, som har rett alder og kan være farskandidater

1. Bakgrunn

Årlig er det omtrent 2500 i Norge som fødes med ukjent far. Det er også blitt vanlig å bruke sæddonor om man ikke kan få barn på naturlig måte, eventuelt om man ønsker barn uten at det er en mann inne i bildet, single kvinner eller lesbiske par. Flertallet av disse drar til Danmark der menn kan donere sæd anonymt* og over 1000 norske barn unnfanges slik hvert år.  Svært mange av disse barna ønsker senere å finne ukjent far!

Ifølge FNs barnekonvensjon artikkel 7 har barn rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Den norske barneloven støtter i hovedsak dette.

Tradisjonelt har man lenge kunnet teste potensielle farskandidater gjennom genetiske farskapstester gjennom rettsvesenet. Det krever at man har en kandidat til å være biologisk far, og vedkommende testes og sammenlignes med barnet det er snakk om. Men hva gjør man når man ikke aner hvem som kan være far?

Mange er ikke klar over at hobbytestene som brukes av slektsforskere favner mye bredere, i tillegg til å ha mye lavere kostnader. Slik testing kan peile deg inn på slekter og områder der far kan være fra, og finne mulige kandidater.

Siden år 2000 har slektsforskere anvendt DNA som metode, og fra 2010 kom autosomaltestene, som sporer slekt og finner matcher fra alle slektslinjer, innen 4-5 generasjoner, og er helt ideell til å finne ukjent familie.

Slike tester gir treff med alle andre i databasen som er testet, og gjennom å sortere i nærmere og fjernere treff kan man peile seg inn på den ukjente far gjennom slektninger og slektstrærne de har. Disse databasene rommer fra 2 til over 20 millioner testede som man blir sammenlignet med. Er man heldig fins nære slektninger av biologisk far allerede testet i databasen og man får gode spor å jobbe etter.

De fleste tilfeller av ukjente foreldre gjelder å finne ukjent far. Noen ganger er det også ukjent mor, gjennom en adopsjon der biologiske foreldre skjulte sin identitet, og ikke fins i kildemateriale man som adoptert har krav om å få innsyn i. Mange av de samme metodene kan anvendes i disse tilfellene.

2. Slik tester man:

1. Kjøp enten: FamilyFinder-test (FF) hos FamilyTreeDNA (FTDNA) eller: Dersom biologisk far mistenkes ikke være skandinavisk/finsk, kjøp også test hos amerikanske Ancestry.com og 23andMe.

2. Overfør rådataene fra FTDNA til MyHeritage (MH), ev fra Ancestry/23andMe til FTDNA og MH.

Les mer om hvordan du gjør dette: DNA-testing, hvor og hvordan

3. Dersom det er mulig, få biologisk mor til å teste med FTDNA, overfør til MH. Treff som ikke er felles med mor vil vise til den ukjente far. Om biologisk mor ikke er tilgjengelig så er halvsøsken med samme mor et alternativ.

4. Hvis du er mann og leter etter far, vurder også kjøp av en Y-DNA test som tillegg på FTDNA-testen (samme prøve, samme konto). Minimum er Y37. Snakk gjerne med en DNA-detektiv om mulighetene.

5. Dersom biologisk mor er ukjent, vurder også kjøp av en mtDNA Full som tillegg til FTDNA-testen (samme prøve, samme konto). Snakk gjerne med en DNA-detektiv om det kan gi noe.

Prinsippet er at det gjelder å fiske i alle dammene, for å få flest mulige brikker til puslespillet.

3. Hvordan gå fram når testen er klar?

Når man har fått testresultatene så er det mye jobb som gjenstår for å finne ukjent far. Det gjelder spesielt om man ikke får noen nære treff med en gang, på 200 cM og oppover.

Først trengs slektsforskning på de man har gode treff med. Egen erfaring med tradisjonell slektsgranskning er en fordel, alternativt kan DNA-detektiver hjelpe deg. I tillegg til DNA-testingen kreves vanligvis en god porsjon generell research.

1. Man trenger et grundig tre som dekker morssiden. Kartlegg alle aner/grener i 5-7 generasjoner tilbake, om dette ikke er gjort før. Skaff deg et godt slektsprogram og jobb på PC/mac, for å få god oversikt.

2. Få oversikt over dine beste treff. Lister over dine treff kan lastes ned som regneark fra MH og andre selskap.

Graden av treff bør sjekkes nøye, se på Total centiMorgan cM. Bruk kalkulatoren fra DNApainter:

Shared cM Project-kalkulatoren

DNA Painter – Shared cM Project

Se også oversikten til DNA Detectives. Begge disse er mer detaljerte og mye mer nøyaktige enn estimatene oppgitt fra testselskapene.

DNA Detectives har oversikt til hjelp for å finne ukjent far og grad av slekskap med treffene

Fokuser på treff i kategoriene A til F om du har noen, for treff i kategori G og H vil antall mulige slektninger være enormt og svært arbeidskrevende å kartlegge.

3. For alle dine gode treff, lag anetrær for dem, så komplette som mulig i 4-6 generasjoner bakover. Noen kaller dette «skyggetrær». Sammenlign disse anetrærne for dine beste treff med hverandre og se etter felles anepar, som hvordan treffpersonene må være i slekt med hverandre. Du bør finne flere «klynger» av treffpersoner som kan spore sine aner tilbake til felles anepar. Husk å legge inn flest mulig av sidegrener for bred oversikt. Fra de aneparene du finner, kartlegg så mange etterkommere som mulig. Biologisk far vil finnes som etterkommer et sted.

4. Dersom din mor er kjent, så kartlegg i detalj din mors liv på den tiden du ble unnfanget. Snakk med andre som kjente henne på den tiden, søk i kilder og finn ut mest mulig om hvor hun var, hvem hun kjente, hva hun drev med. Ta ikke alt hun selv forteller for fakta, undersøk selv.

5. Om det trengs, og etter vurdering av hva slags informasjon du mangler: Ta kontakt med dine treff, og spør forsiktig etter mer informasjon. Jo nærere treff, desto mer varsom må man gå fram; du vil ikke skremme din fars familie til ikke å vite av deg.

6. Noter, noter, noter! Oppbevar alt av notater og slektsopplysninger i trygg skylagring til den dagen harddisken ryker (det gjør de jo). Lag oversikter i tabell eller excel-filer der du noterer delt cM, lengste block, prosenter, og så alt det går an finne ut om geografisk og familiær tilknytning for de du har match med.

7. Vær tålmodig, trå varsomt, og ikke gi opp! Å finne ukjent far kan ta år, men det er ikke umulig.

Det fins profesjonelle slektsforskere med erfaring i å lete i slike saker, om man selv står fast og synes det er uoverkommelig mye informasjon.

Mer om systematisk arbeid med treff

Om du finner far – eller god kandidat

Les egen artikkel om Den siste fasen

Man vil jo gjerne ha bekreftelse. Noen ganger er farskandidaten i live og villig til selv å sende inn test. I andre tilfeller lever han ikke lenger, eller er svært unnvikende i saken. Man kan likevel bruke slektstestene til å få bekreftet farskapet via slektningene.

Dersom du har fått testet mange andre i samme familie vil grad av match på halvsøsken, onkler, tanter og andre nære slektninger bekrefte grad av match, slik at du kan bli sikrere i saken. Jo flere som er testet, desto sikrere svar.

Dersom man ønsker ha juridisk bekreftelse, så kreves testing gjennom rettsvesenet. Det er en såkalt farskapstest, en kontrolltest for å bekrefte relasjonen mellom far og barn. En sannsynlig farskandidat kan stevnes for retten og kreves avgitt DNA-prøve. En slik handling er neppe til gode for relasjonen mellom dere, så vurder andre muligheter først. Igjen: Vær tålmodig!

 

Etiske problemstillinger

Vær varsom, mer jo nærmere du kommer. Iblant ligger det vonde opplevelser i historien til dine biologiske foreldre, som gjør at de ikke ønsker kontakten. Det kan være mye skam forbundet med alt som skjedde, og antagelig trenger de lang tid på å fordøye informasjonen om familiemedlemmet de ikke visste om, eller ikke visste mer om etter bortadopsjon.

Senk forventningene. Vær forberedt på emosjonelle berg-og-dal-baner. Ha noen nære du kan snakke med og betro deg til som støtte gjennom jakten. Vær oppmerksom på at om du finner biologisk slekt er det ikke sikkert de ønsker kontakt med deg.

Det er mange årsaker til at far eller mor kan være ukjent. Les om fremtidens barn og alternative måter å få barn på.

* DNA er aldri anonymt. Det vil alltid kunne analyseres, og en såkalt anonym sæddonor spores opp, sammen med aktuelle halvsøsken.