BergeGenetics

Hva koster det – Kostnader

Leting etter ukjent opphav vil ha kostnader

Man kan finne ut mye selv, men må være forberedt på at man må betale for DNA-analyser og eksperthjelp.

Kostnader for selve DNA-testene

For oppdaterte og aktuelle priser sjekk alltid nettsidene til selskapene og annonseringer av salg.

Prisoverslagene her tar utgangspunkt i priser 2022. For de fleste kommer forsendelse/porto i tillegg.

  • FamilyTreeDNA  –  FamilyFinder koster som standard 79 USD, og flere ganger i året er det salg med priser på 49-59 USD
  • Ancestry.com  –  vanligvis 99 EUR
  • 23andMe  –  vanligvis ca 100 USD
  • MyHeritage  –  de har nesten alltid «salg» og selger testene til rundt 500 NOK, men man må ha abonnement i tillegg på 2-3000 pr år for å få alle funksjoner og nytte av testen. Kjøp heller hos FTDNA eller Ancestry og overfør til MH etterpå.
  • Overføring fra de andre tre til FTDNA koster 19 USD, på salg 9 USD
  • Overføring fra de andre tre til MH koster en engangsavgift på ca 300 NOK, og da slipper man abonnement
  • Y-DNA test for mann som søker farslinje koster fra ca 700 til tre tusen kroner hos FTDNA, avhengig av hvor omfattende analyse man velger eller trenger
  • mtDNA for den som har ukjent morslinje koster ca 119 USD på salg hos FTDNA

Det mest lønnsomme for å få mest mulig informasjon er å kjøpe test først hos 23andMe og Ancestry, deretter overføre disse til FTDNA og MH. Da koster alle fire analysene totalt rundt 2500 NOK, ev mindre om kan klarer finne på salg. Så kan man etterbestille Y- og mtDNA-analyser hos FTDNA dersom nødvendig/nyttig. Er du «rent skandinavisk» så holder det med kjøp hos FTDNA og så overføring til MH, ettersom de to databasene har flest nordmenn og svensker.

Slektsforskerhjelp

Profesjonelle slektsforskere kan ta timebetalt eller betalt etter oppdragets størrelse. Om man ikke selv er erfaren slektsforsker kan det kreves tusentalls timer for å spore opp alle aner og alle deres etterkommere til DNA-treffene som kan lede til biologisk far. Generell research i andre kilder kreves som oftest også. Det sier seg selv at det kan bli dyrt.

I norske slektsforskermiljøer er det tradisjon å være hjelpsomme og hjelpe hverandre. Brukerforum på Arkivverket og andre fora på nett er fulle av folk som liker hjelpe. Tenk likevel på at det å spore en ukjent far er en mye større jobb enn bare å bidra med å gjøre oppslag eller lete i kilder. Det kan gå tusenvis av timer. Noen slektsforskere påtar seg å hjelpe uten å kreve honorar. Dersom noen gjør en stor jobb for deg, så bør de ha betaling, honorar eller påskjønnelser, for at de bruker av sin tid og kompetanse. Slektsforskere har selv kostnader knyttet til mange abonnementer på slektskilder og slektstrær på nett, programmer og datautstyr. Årsabonnement på Ancestry koster f eks rundt 4000 NOK. I Norge er det fritt frem å betale opptil 6000 NOK pr år for utførte tjenester, uten at dette behøver beskattes.