BergeGenetics

Krigsbarn og tysk opphav

Under andre verdenskrig ble det i Norge født 10-12 000 barn med tysk far.

Dersom man har tysk far fins flere metoder for å spore sitt biologiske opphav. Derimot vil mine metoder som DNA-detektiv (slektsforskning via internett basert på DNA-treff i slektsdatabaser) vanligvis være vanskelige, og jeg påtar meg ikke slike oppdrag.

Dette er fordi:
a) svært få tyskere og folk med tysk opphav har gjort slekts-DNA-tester, så det er vanskelig få relevante treff (helst over 150 centiMorgan total)
b) tysk personvern er ekstremt strengt, og alt har 110 års sperrefrist – man kan dermed sjelden finne informasjon via kilder på nett slik vi gjør i Skandinavia. Vanligvis må man oppsøke arkiver der nede personlig, eller ha en kontakt der nede, og det kan generelt være vanskelig få tilgang.

Man bør derfor i første omgang bruke tradisjonelle slektsforskermetoder, for å prøve finne svar gjennom arkivene:

Det kan altså hende at svarene fins i eksisterende arkiver.

Dersom alle mulige spor i tradisjonelle metoder er uttømt, er mine videre råd:

1. Få DNA-testet personen med tysk ukjent far dersom han/hun er nålevende. Kjøp test i både Ancestry og 23andMe. Overfør disse etterpå til MH og FTDNA.  Dersom krigsbarnet selv ikke lever, kjøp tester i Ancestry og 23andMe for barna – og overfør deretter på samme måte.

2. Når svarene kommer, vurder trefflistene ut fra totalt delt DNA målt i centiMorgan cM. Dersom man er så heldig at man får høye treff (over 150 cM) med folk som har tysk opphav, så bør man: a) ytterst forsiktig forsøke å få kontakt med treffpersonen, og b) sammen med denne se om det går an spore opp flere aktuelle personer i slekten der som kan være mulige testkandidater – for å komme nærmere og prøve sirkle inn hvor far er. Se råd om kontakt og å spørre om ytterligere testing. Det kan likevel fort bli skudd i blinde, og mange tyskere er svært skeptiske til slik testing.

3. Vurder behovet for å kontakte en tradisjonell slektsforsker/detektiv i eller med kontaktnett i Tyskland, og som har vellykket erfaring med å finne tyske soldatfedre. Jeg kan være behjelpelig med eventuelle tips om navn.