BergeGenetics

DNA-testing – hvor og hvordan

Kommersiell DNA-testing for slektskap og opphav

I praksis fins fire store internasjonale selskap og laboratorier som tilbyr DNA-testing for slektskap. Prisen på disse ligger rundt 500-1000 kr pr test, men med rabatter og salg, og overføringer mellom databasene, så kan man få alle testene til god pris totalt. Her er en liten oversikt og sammenligning av testene.

Alle testene er såkalte autosomaltester som analyserer omkring 700 000 basepar fra vårt genom. Man sender inn DNA gjennom en spyttprøve eller skraping fra innsiden av kinnet, smertefritt og enkelt. Analysen pleier ta 2-8 uker fra den ankommer laboratoriene i USA. Oppgitte priser er standardpriser i august 2019, disse kan endres, og ofte er det salg på testene, så følg med på hvert selskaps nettsider.

Når man søker ukjent opphav anbefales å ha test hos flere, ofte alle fire testselskap.

Om du kjøper hos FTDNA først så kan den overføres og lastes opp på MyHeritage etterpå. Alternativt kan test fra Ancestry og 23andMe overføres og lastes opp til både FTDNA og MH, gratis, med tilleggsbetaling for å få alle funksjoner i testpanelet.

For skandinaver fins desidert flest testede i databasene til FTDNA og MH. Mistenker du amerikansk opphav eller opphav fra andre kulturer, så pass på å kjøpe test fra både Ancestry og 23andMe. Det gjelder de fleste utenlandsadopterte. Følg med på salg og tilbud.

Artikkel om å finne ukjent far

Overføring mellom testselskap – les mer lenger ned på siden

De fire store – selskap for DNA-testing

Når man leter etter ukjent biologisk familie bør man ha test i helst alle fire selskap. Noen testtyper kan overføres til andre, slik at man ikke behøver betale fullt for alle fire.

FamilyTreeDNA

 • amerikansk selskap
 • laboratorium i Texas, USA
 • FamilyFinder autosomaltest
 • kinnskrapepinner «svabb»
 • nesten 2 millioner testede (pr 2022), mange skandinaver
 • tilbyr også analyse av Y-DNA og mtDNA, ingen av de andre gjør det
 • pris 79 USD for FamilyFinder
 • rådata kan overføres til MH (engangssum, pris ca 300 NOK, for å åpne alle funksjoner, uten å måtte betale på abonnement)
 • rådata inneholder ikke helseinfo*
 • FTDNA følger EU/GDPR-regler for personvern
 • anbefales som førstevalg** for alle med norsk opphav, med overføring til MH
 • ikke abonnement eller ekstraavgifter som gjør alt dyrere
 • nettside www.familytreedna.com
FamilyTreeDNA tilbyr 3 forskjellige analyser

 

MyHeritage

 • israelsk selskap, oppkjøpt av amerikansk investeringsfond
 • laboratorium i USA hos FTDNA
 • kinnskrapepinner «svabb»
 • 6 millioner testede (pr 2022), mange skandinaver
 • pris ca 850 NOK, men svært ofte tilbud
 • rådata kan enkelt overføres til FTDNA (pris 19 USD)
 • kjøp hos FTDNA med overføring til MH er mer lønnsomt og praktisk enn kjøp fra MH
 • test kjøpt hos MH krever månedlig abonnement, ofte noen tusen i året
 • overført test trenger ikke abonnement, bare en engangsavgift på ca 300 NOK for å få alle funksjoner
 • har mest brukervennlig nettside for matchliste
 • nettside www.myheritage.no

 

Ancestry.com

 • amerikansk selskap
 • laboratorium i USA
 • spytte i et rør
 • mer enn 21 millioner testede (pr 2022), størst på verdensbasis
 • pris ca 99 EUR – 1000 NOK
 • rådata anbefales overført først til MH (ca 300 kr) og derfra til FTDNA (19 USD) for treff i alle tre databaser
 • anbefales som førstevalg om man har amerikansk, afrikansk eller asiatisk opphav, og dersom man har ukjent opphav som antagelig ikke er norsk
 • nettside www.ancestry.com

 

23andMe

 • amerikansk selskap
 • laboratorium i USA
 • fokus på både helse og slekt
 • spytte i et rør
 • 12,8 millioner testede (pr 2022)
 • pris ca 120 USD
 • rådata fra versjon 3, 4 og 5 kan overføres til FTDNA og MH
 • overvurderer grad av slektskap, se bare på cM
 • har færre slektsinteresserte og ofte vanskelig å få kontakt
 • nettside www.23andme.com

 

* alle disse fire testselskapene bruker Illumina testbrikke til analyse av DNA-prøven du sender inn. Den analyserer ca 650-700 000 basepar, av vårt totale genom på ca 3 milliarder. FTDNA har fått fjernet 3000 av baseparene fra sin analyse, for å unngå å avsløre helsedata. For de tre andre selskapene kan noe helsedata hentes ut fra rådata av testen.

** For folk med opphav i Norge, Sverige og Finland vil testing hos FTDNA og MH gi flest treff, mens man ofte får få (nærere) treff på Ancestry og 23andMe. Har du opphav andre steder i verden vil det være verdt å teste i alle fire selskap.

 

Overføring mellom testselskap

Man kan overføre til MyHeritage fra alle de tre andre: FTDNA, Ancestry og 23andMe.

Overføre fra FTDNA til MyHeritage:


Klikk på «Data Download» så kommer man til denne siden. Velg Concatenated for å laste ned rådata-fil som inkluderer X-kromosomet.

Lagre filen i en mappe på din egen maskin.

Denne filen kan da lastes opp til MyHeritage: Logg inn på fin MH-konto – eller registrer deg om du ikke har konto ennå.

Velg Upload DNA under DNA-fanen i menyen. Følg instruksjonene der, og last opp filen du har lagret.

Resultatene pleier være klare i løpet av noen dager. Det anbefales å betale engangsbeløpet på ca 300 NOK pr. opplastet test.  for å få tilgang til de nødvendige funksjonene. Uten dette får du lite utbytte av testen. Noen ganger er det salg og mulighet for gratis åpning av opplastede tester.

MH transfer vs abo
Hilde Tinlunds oversikt

Overføring fra MH til FTDNA

Tester som ikke er for gamle (6 mnd – 2 år) kan overføres fra MyHeritage til FamilyTreeDNA.

Vær innlogget på MH-kontoen din. Åpne familytreedna.com i en annen fane i nettleseren:

 

Du kommer da til denne siden – hvis du allerede har en konto på FTDNA med Y-DNA eller mtDNA uten FamilyFinder – så kan du laste MH-testen opp der. Har du ingen konto så fyller du inn opplysningene dine og oppretter en:

Man kan bare ha én FamilyFinder-test pr konto. En person = ett kitnummer = en konto.

Når du har opprettet konto så skal koblingen mellom MH og FTDNA gå på få klikk. Resultatene pleier være klare i løpet av noen dager.

Man kan betale et engangsbeløp på 19 USD for å få tilgang til alle funksjoner.

 

Overføring fra Ancestry til MH

Logg inn på Ancestry og gå til kontoinnstillinger, og velg nedlastinger: https://www.ancestry.com/account/data

Nederst på siden kan man be om å få lastet ned DNA-data «request» – man får da en epost med nedlastingslenke. Lagre filen på maskinen din.

Denne filen kan da lastes opp til MH på samme måte som en FTDNA-fil, se over. Deretter kan testen overføres videre til FTDNA.

NB: I 2021 har Ancestry endret sin testchip og det har vært problemer med direkte overføring til FTDNA. Det skal nå være løst (2022).

 

Mulige overføringer og opplastinger

Kim Koblet har laget denne figuren som viser alle muligheter for overføring av data:

Sammenligningstabell fra SSGG (død lenke)

ISOGGs sammenligningstabell over selskapene