BergeGenetics

Om nettsiden

DNA-testing for å finne ukjent opphav

Kunnskap om genetikk og kommersielle DNA-tester er nyttig for svært mange. Denne nettsiden vil presentere en del artikler og blogginnlegg som viser hvordan man kan anvende DNA-testing for å få svar på det man lurer på.

 

Det fins DNA-tester for både mennesker som vil vite mer om slekt og opphav, og også familiedyr med tanke på avl og helse. Her kan du lære mer om hva som fins, hvilke metoder du kan ta i bruk og eventuelt hvor du kan få hjelp.

DNA-testing er aktuelt for:

  • slektsforskere som vil verifisere og sannsynliggjøre arbeidet, genetisk genealogi
  • folk som søker sitt biologiske opphav
  • adopterte og andre med ukjente foreldre

 

Kontakt

Trenger du hjelp? Jeg påtar meg sporadisk oppdrag i å bistå andre med å spore opp ukjent opphav.

Jeg har holdt på med DNA-tester for slekt siden 2009, og ble administrator i Norway DNA Norgesprosjektet i mars 2010. Den gangen var det Y-DNA og mtDNA som kunne brukes til å spore lange linjer bakover. Da de første autosomaltestene kom på markedet gjennom 23andMe begynte jeg se mulighetene som åpnet seg der. Jeg har hjulpet ganske mange etter hvert med å spore opp biologisk far og også mor, også i en del ganske innfløkte saker.

Kontakt Anne M Berge på epost om du har spørsmål

BergeGenetics DNA-testing

 

Mer om DNA-testing for slekt

Norgesprosjektet DNA – Norway DNA – DNA-testing for slektsgranskere

SSGG – svensk organisasjon for genetisk genealogi

 

Flere lenker