BergeGenetics

Om BergeGenetics

DNA-testing for å finne ukjent opphav

Kunnskap om genetikk og kommersielle DNA-tester er nyttig for svært mange, og i kombinasjon med en erfaren DNA-detektiv kan man løse familiegåter. Denne nettsiden vil presentere en del artikler og blogginnlegg som viser hvordan man kan anvende DNA-testing for å få svar på det man lurer på. Hovedfokus er hvordan spore opp ukjent far.

Det fins DNA-tester for både mennesker som vil vite mer om slekt og opphav, helse og arvelige trekk, og også familiedyr som hund og katt, med tanke på avlsverdier og helse. Her kan du lære mer om hva som fins, hvilke metoder du kan ta i bruk og eventuelt hvor du kan få hjelp.

Privat DNA-testing er aktuelt for:

  • slektsforskere som vil verifisere og sannsynliggjøre arbeidet, genetisk genealogi
  • folk som søker sitt biologiske opphav
  • adopterte og andre med ukjente foreldre

Kontakt

Trenger du hjelp? Jeg påtar meg sporadisk oppdrag som DNA-detektiv og bistår andre med å spore opp ukjente fedre.

Jeg har holdt på med DNA-tester for slekt siden 2009, og ble administrator i Norway DNA Norgesprosjektet i mars 2010. De første årene var det Y-DNA og mtDNA som kunne brukes i slektsforskningen til å spore lange linjer bakover. Dette er fremdeles viktige verktøy for slektsforskere som vil verifisere forskningen sin bakover og oppdage nye sammenhenger.

Da de første autosomaltestene kom på markedet gjennom 23andMe begynte jeg se mulighetene som åpnet seg der med å finne nærere slektninger for dem som har ukjente foreldre eller andre ukjente nærere i slekten.

Som DNA-detektiv har jeg hjulpet mange etter hvert, og har sporet opp over 30 biologiske fedre, og også ukjent mor. Jeg har erfaring fra en del ganske innfløkte saker.

Jeg har full taushetsplikt i alle saker jeg påtar meg, og ingen informasjon deles med andre eller offentlig annet enn etter avtale med oppdragsgiver. Ellers følger jeg GDPR-regler for personvern.

Kontakt Anne M Berge på epost om du har spørsmål

BergeGenetics DNA-testing

Mer om DNA-testing for slekt

Norgesprosjektet DNA – Norway DNA – DNA-testing for slektsgranskere

Flere lenker

Illustrasjonene på denne nettsiden er laget ved hjelp av CrAIyon