BergeGenetics

Systematisk arbeid med treff

Det kreves systematisk arbeid for å finne ut hvordan treff er i slekt med deg

For å finne ukjente foreldre så gjelder det å ha test i flere av databasene – fiske i alle dammer – og så jobbe systematisk for å se mønstre og peile seg inn på hvor den ukjente kan finnes. DNA-testing – hvor og hvordan.

Når man har testet autosomalt DNA – FamilyFinder (FTDNA), MyHeritage, 23andMe eller Ancestry – så må man sortere og sammenligne grader av treff, for å komme nærmere den ukjente.

cM = centiMorgan – et mål på hvor nært en match kan være

 

Grad av treff

Hvor nært eller fjernt et treff er bør sjekkes nøye, og man må ikke nøye seg med anslagene de forskjellige laboratorier setter opp. Det er spesielt to verktøy som er nyttige og mer nøyaktige, og som må brukes: The Shared cM Project og DNA Detectives’ tabell.

Begge disse er mer detaljerte og mye mer nøyaktige enn estimatene oppgitt fra testselskapene. 

The Shared cM Project

Blaine Bettinger og DNA Painter har samlet data fra tusentalls kjente relasjoner, og registrert variasjoner i delt cM for forskjellige grader av slektskap. Nøyaktigheten er større jo nærere slekt man er.

Shared cM Project-kalkulatoren finner du her

Legg inn dine tall for de beste treffene i kalkulatoren, og se hvilke mulige slektskap som kommer frem. Fjern deretter de som er helt uaktuelle på grunn av alder (oldefar vil f eks ikke være aktuelt for match med en på samme alder), og se hvilke som står igjen som mulige.

 

DNA Detectives

Den kjente genetiske genealogen CeCe Moore driver DNA Detectives der tusenvis av frivillige hjelper folk med ukjente foreldre til å spore dem opp. Facebook-gruppen har over 100 000 medlemmer. CeCe Moore er kjent som genealogen som hjelper amerikansk politimyndighet med å fange seriedrapsmenn og andre alvorlige forbrytere, og har egen True Crime-TV-serie på ABC i USA: The Genetic Detective.

Oversikten til DNA Detectives viser variasjon i cM og DNA-prosenter, med forskjellige grader av slektsskap, for å vise hvor man bør begynne å lete. Det er laget en inndeling i flere grader, som viser mulige slektskap. Fokuser på treff i kategoriene A til E om du har noen. Treff i kategori G og H vil gi et antall mulige slektninger som kan være enormt og svært arbeidskrevende å kartlegge.

DNA Detectives har oversikt til hjelp for å finne ukjent far og grad av slekskap med treffene

 

Systematisk arbeid med tall og grad av slekt

Med mindre et svært nært familiemedlem av den ukjente far eller mor er testet og blant dine treff, så trenger du systematisk arbeid med matchene for å finne ut alt det går an finne ut om geografisk og familiær tilknytning. Du må finne ut hvem av dem som eventuelt også er i slekt med hverandre (felles treff) og hvem som presenterer forskjellige grener. Med grundig kartlegging og sammenligninger så peiler du deg nærmere og nærmere.

Bruk alltid bare de nærmeste treffene!

Ideelt bør du ha to eller flere treff med 200 cM eller mer, for å peile det inn. Er alle dine treff lenger ut kreves mer arbeid.

Husk også: Leter du etter ukjent far, få testet din mor eller halvsøsken med annen far, for å skille ut matcher som ligger på din farsside.

Ikke alle får nære treff med en gang. Jobb ut fra de beste du får fram, og vær tålmodig. Det testes tusenvis nye hvert år, og en dag har du flaks.

Eksempel på treffliste fra MH – det er «nærmeste familie» som gir deg mest å gå på

 

Tabell eller Excel

Jeg anbefaler at man bruker et regneark, som Excel (Microsoft Office) eller LibreOffice Calc (gratis). Det gir større fleksibilitet enn en vanlig tabell. Er du uvant med å bruke sånt så prøv deg fram. Flere av selskapene tilbyr å laste ned alle treff i en csv-fil som kan være et greit utgangspunkt for et arbeidsdokument.

Kategorier som må noteres ned for hvert treff:

  • Delt cM (FTDNA, MH, 23andMe)
  • Delt prosent DNA  (MH, 23andMe)
  • Longest block (FTDNA … )
  • Estimerte mulige slektskap ifølge Shared cM project – fjern de uaktuelle ut fra alder
  • Estimert slektskapsgruppe A-H i DNA Detectives-tabellen
  • Felles treff med notat om nært eller fjernt

Om noen av dine treff finnes i flere databaser fordi de har overført eller testet dobbelt som deg selv, så noter begge/alle resultater.

Systematisk arbeid med slektstrær

For å jobbe med slekt trengs et slektsprogram, og du må ha et på egen PC/mac for å holde informasjonen privat. Bruk ikke offenlige trær på nett til dette, i hvert fall ikke så lenge du leter og ikke har sikker, verifisert, informasjon. Programmene Legacy for PC og Reunion for mac er blant de bedre. Det kreves omfattende dataregistrering, så kun å sitte på mobil eller brett vil være begrensende for arbeidet.

Sikkerhetskopier bør alltid lagres i sky, altså på sikker lagringsplass på nettet, slik at du har sikkerhetskopi når harddiskene ryker, og det gjør de jo.

Dine egne kjente aner

Leter du etter ukjent far, og har test fra mor eller halvsøsken på morssiden? Kartlegg så godt det går alt som tilhører morsiden, og dermed hvilke treff som må tilhøre farssiden. Det inkluderer å lage et grundig og omfattende slektstre for morssiden din. Alle hennes aner i 6-7 generasjoner bakover, med alt av ektefeller, søsken og søskens avkom. Jo flere og mer fullstendig den delen av treet er, desto lettere å sortere ut treff som må tilhøre den ukjente farssiden.

Er begge dine bio-foreldre ukjente på grunn av adopsjon, så hopper du over dette trinnet.

Aner og slekt for dine treff

Lag «skyggetrær», slektstrær som viser aner og slekt for dine beste treff på farsiden. Finn ut hvordan de må være i slekt med hverandre og lag grupper. Husk å legge inn flest mulig av sidegrener for bred oversikt. Skyggetrærne kan kobles der du finner at matchene er i slekt med hverandre. Tilsammen kan disse skyggetrærne etter hvert inneholde kandidater som kan være den ukjente. «Leeds-metoden» som nevnes flere steder handler om dette, og at man grupperer de forskjellige treffene mot felles aner de har, og deretter kartlegger alle deres etterkommere for å komme fram til kandidatene. Den ukjente far må da være etterkommer i alle gruppene man klarer lage.

Når du jobber med et slikt skyggetre, et tre for en match, så ha gjerne kontakt med matchen som ofte kan fortelle deg mer om slekten. Jobb deg bakover i det antall generasjoner som grad av match peker på, og deretter utover og nedover i alle grener derfra, så godt det lar seg gjøre.

For nærere generasjoner og nålevende er det en større utfordring, siden de fleste kilder har sperregrense på 80 og 100 år for mange personopplysninger. Slektstrær som er satt offentlige av brukeren kan være en god hjelp her, og direkte informasjon fra slektningene du har fått kontakt med.

 

Omfattende arbeid og mange personer

En firmenning er en person du deler ane med (et par eller et individ) fire generasjoner bakover, et tippoldeforeldrepar (firmenning) eller en tippoldeforelder (halvfirmenning).

For å kartlegge alle mulige firmenninger og da linjene mellom dere to som har match, må alle etterkommere etter aktuelle tippoldeforeldre kartlegges. sett at tippoldeforeldreparet er født sent på 1800-tallet og da har en typisk for tiden stor barneflokk med 12 barn. Ikke alle de tolv får egne barn, men kanskje får 8 av dem i gjennomsnitt 4 barn hver. Det gir 32 søskenbarn av dine besteforeldre. Disse 32 som kanskje da er født mellom 1920 og 1940 får gjennomsnittlig 2 barn hver, altså har din ukjente far i så fall 64 mulige tremenninger. Barn av disse igjen blir dine firmenninger, og antagelig fins det da minst 100 av dem.

Matchen din har åtte tippoldeforeldrepar – og hele prosessen må gjentas for alle som teoretisk kan være din slekt – så det kan være snakk om opp mot tusen mulige firmenninger i så fall. Helst bør man derfor ha nærere treff å jobbe ut fra. Om det bare fins treff på firmenningsnivå så bør det være flere treff der et bestemt område utpeker seg, til å lete i og kartlegge.

Match med en ukjent firmenning gir altså et gedigent kartleggingsbehov for å finne mulige felles linjer. Fins det flere treff som også har treff med hverandre, får du mer å gå på.

Jo flere nære treff du har, desto lettere å peile seg inn på sannsynlig gren og nær slekt av den ukjente.

Spesielle utfordringer

Noen ganger får man rare og uventede grader av treff. Det kan komme av f eks:

  • eneggede tvillinger
  • områder med svært høy grad av inngifte (liten genbase)
  • incest eller svært nært slektskap mellom far og mor

Veldig nære treff

Dersom det dukker opp treff som kan være din ukjente far, halvsøsken eller ukjente onkler, tanter og lignende, så trå varsomt! Mange kan få ørlite sjokk om det viser seg at det plutselig finnes slektninger de aldri har visst om der ute. Les mer i artikkelen om å Finne ukjent far.

Er du donorbarn? Da er det ikke usannsynlig at det vil dukke opp halvsøsken og disse søker nok som du bio-slekt.